Obecný návod výměny hlavy válců pro traktor UŘI - 5211 - 7745

3. 6. 2022

89.003.959-(4-of-15)7211-0097(15).3342086492

Odmontování a namontování hlavy válců a výměna těsnění

1. Po odklopení kapoty, odšroubování tlumiče výfuku, pravé bočnice a vypuštění chladící kapaliny z motoru demontujte kryt ventilů a kozlík vahadel.

2. Vyšroubujte dva šrouby M10 z příruby výfukového potrubí, dva šrouby M8 z příruby sacího potrubí a dav šrouby M8 z odtokového potrubí. Šrouby potrubí na ostatních hlavách uvolněte.

3. Odmontujte odváděcí potrubí od vstřikovačů vyšroubováním dutých šroubů

4. Odšroubujte vstřikovací trubku

5. Po demontáži kozlíku vahadel s vahadly vyjměte rozvodové tyčky

6. Odšroubujte matice M16 a hlavu vysuňte směrem nahoru

Když nejde hlava volně vytáhnout, uvolněte ji poklepem. Je-li třeba odmontovat hlavy všech válců, sejměte je jako jeden celek. Odpadá tím odmontování výfukového a sacího potrubí

Dosedací plochy musí být čisté a při každé opravě musíte použít nové těsnění! Montáž proveďte opačným způsobem.

Další obecný postup pro demontáž naleznete tady.

 hlava_valcu_schema